Access 2007 de tablo olluşturma

Aşağa gitmek

Access 2007 de tablo olluşturma

Mesaj tarafından Admin Bir Cuma Ocak 08, 2010 1:05 pm

Veritabanı oluştururken, verilerinizi tablolarda (konuya dayalı satır ve sütun listeleri) depolarsınız. Örneğin, ad, adres ve telefon numaralarının listesini depolamak için Kişiler tablosu veya ürünlerle ilgili bilgileri depolamak için Ürünler tablosu oluşturabilirsiniz. Veritabanı tasarımını her zaman önce tablolarını oluşturarak başlatmanız gerekir (başka veritabanı nesnelerini de oluşturmadan önce).

Bu makalede, tabloların nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır. Nasıl tablo oluşturulduğunu, tabloya nasıl alan eklendiğini ve tablonun birincil anahtarının nasıl ayarlandığını öğreneceksiniz. Veri türleri ve alan ve tablo özelliklerinin nasıl ayarlanacağı konusunda da bilgi alacaksınız.

Tablo oluşturmadan önce, hangi tablolara gerek duyduğunuzu bulmak için gereksinimlerinizi dikkatle gözden geçirmeniz ve veritabanınızı planlamanız gerekir. Veritabanı planlama ve tasarlamaya giriş için, Veritabanı tasarımında temel bilgiler başlıklı makaleye bakın.

Bu makalede

Tablo nedir?
Yeni tablo oluşturma
Tablo şablonunu temel alan bir tablo oluşturma
Tablo oluşturmak için alma veya bağlama
SharePoint listesini temel alan bir tablo oluşturma
Veri Sayfası görünümündeki bir tabloya alan ekleme
Alan şablonlarını kullanarak alan ekleme
Varolan bir tablodan alan ekleme
Veri Sayfası görünümünde bir alanın veri türünü ayarlama
Tablo kaydetme
Birincil anahtarı ayarlama
Alan özelliklerini ayarlama
Tablo özelliklerini ayarlama

Tablo nedir?
Tablo, çalışanlar veya ürünler gibi belirli bir konuyla ilgili veriler içerir. Tablodaki her kayıt, belirli bir çalışan gibi tek öğe hakkında bilgiler içerir. Kayıtlar ad, adres ve telefon numarası gibi alanlardan oluşur. Kayıt genellikle satır olarak, alan da genellikle sütun olarak bilinir.

1)Kayıt veya satır
2) Alan veya sütun

Veritabanınız, her biri farklı bir konu hakkında bilgiler depolayan birçok tabloyu içerebilir. Her tablo, metin, sayı, tarih ve resimler dahil olmak üzere farklı türde birçok alan içerebilir.

Aşağıdaki listede, oluşturabileceğiniz bazı genel tablo örnekleri gösterilmektedir.

Şirketinizin müşterilerini ve onların adreslerini listeleyen bir müşteri tablosu
Sattığınız ürünlerin, her öğenin fiyatını ve ve resmini içeren bir kataloğu
Görevleri ve son tarihleri izleyen bir görevler tablosu
Donanım stoğu veya eldeki stok
Doğruluğunu sağlamak ve sonradan çok fazla değişiklik yapmak zorunda kalmamak için veritabanınızı dikkatle planlamanız ve tasarlamanız gerekir. Veritabanınızı planlama ve tasarlama hakkında bilgi için, Veritabanı tasarımında temel bilgiler başlıklı makaleye bakın.

Yeni tablo oluşturma
İlişki listesi gibi basit bir veritabanı yalnızca tek bir tablo kullanabilir. Ancak birçok veritabanı, birkaç tablo kullanır. Yeni bir veritabanı oluşturduğunuzda, bilgisayarınızda, tablolarınız dahil olmak üzere, veritabanınızdaki tüm nesneler için bir kap gibi davranan yeni bir dosya oluşturursunuz.

Yeni bir veritabanı oluşturarak, varolan veritabanına tablo ekleyerek veya tabloya başka bir veri kaynağından alarak veya bağlayarak tablo oluşturabilirsiniz (Microsoft Office Excel 2007 çalışma kitabı, Microsoft Office Word 2007 belgesi, metin dosyası veya başka bir veritabanı gibi. Yeni bir veritabanı oluşturduğunuzda, sizin için otomatik olarak yeni bir boş tablo ekler. Daha sonra alanlarınızı tanımlamayı başlatmak için veri girebilirsiniz.

Yeni veritabanında yeni bir tablo oluşturma
Microsoft Office Düğmesi'ni ve sonra da Yeni'yi tıklatın.
Dosya Adı kutusunda bir dosya adı yazın. Konumu değiştirmek için, klasör simgesini tıklatarak göz atın.
Oluştur komutunu tıklatın.
Yeni veritabanı açılır ve Tablo1 adlı yeni bir tablo oluşturularak Veri Sayfası görünümünde açılır.

Varolan veritabanında yeni bir tablo oluşturma
1)Microsoft Office Düğmesi'ni ve sonra da Aç'ı tıklatın.
2)Aç iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.
3)Oluştur sekmesinin Tablolar grubunda Tablo'yu tıklatın.


Tablo şablonunu temel alan bir tablo oluşturma
Kişiler, Görevler, Sorunlar, Olaylar veya Varlıklar tablosu oluşturmak üzere, bu konular için Office Access 2007 ile birlikte gelen tablo şablonlarıyla işe başlamak isteyebilirsiniz. Tablo şablonları, aynı adlı Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 listeleriyle uyumlu olmak üzere tasarlanmıştır.
1)Microsoft Office Düğmesi'ni ve sonra da Aç'ı tıklatın.
2)Aç iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.
3)Oluştur sekmesinin Tablolar grubunda Tablo Şablonları'nı tıklatın ve sonra da listedeki kullanılabilir şablonlardan birini seçin.

Seçtiğiniz tablo şablonu temel alınarak yeni bir tablo eklenir.

Tablo oluşturmak için alma veya bağlama
Başka yerde depolanmış bilgileri alarak veya bunlara bağlayarak tablo oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir Excel çalışma sayfasında, SharePoint listesinde, XML dosyasında, başka bir Access veritabanında, bir Microsoft Office Outlook 2007 klasöründe ve çeşitli başka kaynaklarda bulunan bilgileri alabilir veya bunlara bağlayabilirsiniz. Bilgileri alırken, geçerli veritabanındaki yeni bir tabloda, bilgilerin kopyasını oluşturursunuz. Bunun aksine, bilgilere bağladığınızda, geçerli veritabanında, başka yerde depolanmış olan varolan bilgilere canlı bağlantıyı temsil eden bağlı bir tablo oluşturursunuz. Bu nedenle, bağlı tablodaki verileri değiştirdiğinizde, onu özgün kaynakta da değiştirirsiniz; ancak bazı özel durumlar vardır (aşağıdaki nota bakın). Bilgiler, başka bir program kullanılarak özgün kaynakta değiştirildiğinde, bu değişiklik bağlı tabloda görülebilir.

Not Bazı durumlarda, özellikle veri kaynağı bir Excel çalışma sayfasındayken, bağlı tablo üzerinde veri kaynağınızda değişiklik yapamazsınız.

Dış verileri alarak veya bunlara bağlayarak yeni tablo oluşturma

1)Varolan bir veritabanını kullanmak için, Dosya menüsünden Aç komutunu tıklatın.
2)Aç iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.
3)Yeni bir veritabanı oluşturmak için, Dosya menüsünden Yeni komutunu tıklatın.
-Dosya Adı metin kutusuna bir dosya adı yazın. Konumu değiştirmek için klasör simgesini tıklatın.
-Oluştur komutunu tıklatın.
Yeni veritabanı açılır ve Tablo1 adlı yeni bir tablo oluşturularak Veri Sayfası görünümünde açılır.
4)Dış Veri sekmesinde, Al grubunda, kullanılabilen veri kaynaklarından birini tıklatın.

5]İletişim kutularındaki yönergeleri izleyin.
Access yeni tabloyu oluşturur ve Gezinti Bölmesi'nde görüntüler.
Not Ayrıca, Oluştur sekmesindeki bir komutu kullanarak SharePoint listesi alabilir veya ona bağlayabilirsiniz. Ayrıntılı yönergeler için aşağıdaki bölüme bakın.

SharePoint listesini temel alan bir tablo oluşturma
Veritabanınızda SharePoint listesinden alan veya ona bağlayan bir tablo oluşturabilirsiniz. Liste önceden varolabilir; bu durumda ondan alabilir veya ona bağlayabilirsiniz ya da yeni bir özel liste veya önceden tanımlanmış bir şablonu temel alan yeni bir liste oluşturabilirsiniz. Office Access 2007'deki önceden tanımlanmış şablonlar Kişiler, Görevler, Sorunlar ve Olaylar'ı içerir.
Önce, tabloyu oluşturmak istediğiniz veritabanını açın.
1)Microsoft Office Düğmesi'ni ve sonra da Aç'ı tıklatın.
2)Aç iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.
3)Oluştur sekmesinin Tablolar grubunda SharePoint Listeleri'ni tıklatın.

Daha sonra aşağıdakilerden birini yapın:

Bir şablonu temel alarak listeyi oluşturma
1)Kişiler, Görevler, Sorunlar veya Olaylar seçeneğini tıklatın.
2)Oluştur Yeni Liste iletişim kutusunda, listenin yer almasını istediğiniz SharePoint sitesinin URL'sini yazın. Yeni SharePoint listesinin adını ve açıklamasını da girin.
3)Bağlı tablonun oluşturulduktan sonra açılmasını isterseniz Bittiğinde listeyi aç onay kutusunu seçin (varsayılan olarak seçilidir). Aksi takdirde, onay kutusunu temizleyin.
4)Tamam düğmesini tıklatın.
Yeni özel liste oluşturma
1)Özel seçeneğini tıklatın.
2)Yeni Liste Oluştur iletişim kutusunda, listenin yer almasını istediğiniz SharePoint sitesinin URL'sini yazın. Yeni SharePoint listesinin adını ve açıklamasını da yazın.
3)Bağlı tablonun oluşturulduktan sonra açılmasını isterseniz Bittiğinde listeyi aç onay kutusunu seçin (varsayılan olarak seçilidir). Aksi takdirde, onay kutusunu temizleyin.
4)Tamam düğmesini tıklatın.
Varolan listeden veri alma
1)Varolan SharePoint Listesi seçeneğini tıklatın.
2)Dış Veri Al iletişim kutusunda, listeyi içeren SharePoint sitesinin URL'sini yazın.
3)Kaynak verileri geçerli veritabanında yeni bir tabloya al seçeneğini tıklatın.
4)İleri düğmesini tıklatın.
5)Almak istediğiniz SharePoint listelerinin yanındaki bir onay kutusunu seçin.
6)Tamam düğmesini tıklatın.
Varolan bir listeye bağlama
1)Varolan SharePoint Listesi seçeneğini tıklatın.
2)Dış Veri Al iletişim kutusunda, listeyi içeren SharePoint sitesinin URL'sini yazın.
3)Bağlı tablo oluşturarak veri kaynağına bağla öğesini tıklatın.
4)İleri düğmesini tıklatın.
5)Bağlamak istediğiniz SharePoint listelerinin yanındaki bir onay kutusunu seçin.
6)Tamam düğmesini tıklatın.

Veri Sayfası görünümündeki bir tabloya alan eklemeİzlemek istediğiniz bilgi öğelerini alanlarda (sütunlar da denir) depolarsınız. Örneğin, Kişiler tablosunda diğerlerinin yanı sıra Soyad, Ad, Telefon Numarası ve Adres için alanlar oluşturabilirsiniz. Ürünler tablosu için Ürün Adı, Ürün Kimliği ve Fiyat oluşturabilirsiniz.

Alanları dikkatle seçmeniz önemlidir. Örneğin, hesaplanmış bir değeri depolamak için alan oluşturmak genellikle kötü bir fikirdir. Bunun yerine, genel olarak gerektiğinde değeri Office Access 2007'nin hesaplamasını sağlayabilirsiniz. Alanları seçerken, bilgilerin en küçük kullanışlı parçalarını depolamaya çalışın. Örneğin, TamAd yerine Soyad ve Ad'ı depolamayı düşünün. Genel olarak söylendiğinde, bir bilgi öğesi üzerinde raporlama, sıralama, arama veya hesaplama yapmanız gerekirse, onu kendi başına bir sütuna koyun. Veritabanı tasarlama ve alanları seçme hakkında daha fazla bilgi için, Veritabanı tasarımında temel bilgiler başlıklı makaleye bakın.

Bir alanın belirli tanımlayıcı özellikleri vardır. Örneğin, her alan, alanı bir tablo içinde benzersiz şekilde tanımlayan bir Ad'a sahiptir. Alanın, depolanacak bilgilerle eşleşecek şekilde seçilen bir veri türü de vardır. Veri türü, depolanabilen değerler ve gerçekleştirilebilen işlemlerin yanı sıra her değer için ne kadar depolama alanı ayrılacağını da belirler. Her alanın, alanın görünümünü ve davranış özelliklerini tanımlayan, özellikler denen ilişkili bir ayar grubu da vardır. Örneğin, Biçim özelliği bir alanın ekran yerleşimini (görüntülendiğinde nasıl görünmesi gerektiğini) tanımlar.

Yeni bir tablo oluşturduğunuzda, Tablo Veri Sayfası görünümünde açılır. Yeni alan ekleyin sütununa bazı bilgiler yazarak hemen bir alan ekleyebilirsiniz.


Yeni bir tabloya yeni alan ekleme
1)Microsoft Office Düğmesi'ni ve sonra da Aç'ı tıklatın.
2)Aç iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.
3)Oluştur sekmesinin Tablolar grubunda Tablo'yu tıklatın.

Access veritabanına yeni bir tablo ekler ve onu Veri Sayfası görünümünde açar.

4)Verilerinizi, Yeni alan ekleyin sütun başlığının altındaki hücreye yazın.
Yeni sütuna veri girdiğinizde, Office Access 2007, alana uygun veri türünü tanımak için, yazdığınız bilgileri kullanır. Örneğin, sütuna 1/1/2006 gibi bir tarih yazarsanız, Office Access 2007 girdiğiniz bilgileri görür, onu bir tarih olarak tanır ve alanın veri türünü Tarih/Saat olarak ayarlar. Access, girdiklerinizden veri türünü tahmin etmek için yeterli bilgi alamazsa, veri türü Metin olarak ayarlanır.

Veri türünü kesin şekilde ayarlama
1)Veri Sayfası sekmesinde, Veri Türü ve Biçimlendirme grubunda Veri Türü'nü tıklatın.

2)İstediğiniz veri türünü tıklatın.
Biçimi kesin şekilde ayarlama
1)Veri Sayfası sekmesinde, Veri Türü ve Biçimlendirme grubunda Biçim'i tıklatın.
2)İstediğiniz biçimi tıklatın.
Yeni alan ekleyin başlığının altındaki hücreye bilgiler yazarak bir alan eklediğinizde, Office Access 2007, alana otomatik olarak bir ad atar. Bu adlar, ilk alan için Alan1, ikinci alan için Alan2 ile başlar ve bu şekilde devam eder. Daha açıklayıcı alan adları kullanmak iyi bir yöntemdir. Başlığını sağ tıklatıp, ardından kısayol menüsünde Sütunu Yeniden Adlandır öğesini tıklatarak alanı yeniden adlandırabilirsiniz.
Alan adları, boşluklar dahil olmak üzere en fazla 64 karakterden (harfler veya sayılar) oluşur. Kayıtları görüntülerken veya düzenlerken alanları kolaylıkla tanımlayabilmeniz için onlara açıklayıcı adlar vermeye çalışmalısınız. Örneğin, Soyadı, Adres ve Ev Telefonu gibi alan adları kullanabilirsiniz.

Alan şablonlarını kullanarak alan ekleme
Bazen önceden tanımlanmış bir alan listesinden seçmek, el ile alan oluşturmaktan daha kolaydır. Önceden tanımlanmış alan listesinden seçmek için Alan şablonları görev bölmesini kullanabilirsiniz. Office Access 2007, alan oluştururken size önemli ölçüde zaman kazandırabilecek bir yerleşik alan şablonları kümesiyle birlikte gelir. Alan şablonu kullanarak yeni bir alan oluşturmak için, Alan Şablonları bölmesini görüntüler ve ardından Veri Sayfası görünümünde açılan tabloya bir veya daha fazla şablonu sürükleyip bırakırsınız.
Alan şablonu, alanı açıklayan önceden tanımlanmış bir özellik kümesidir. Alan şablonunun tanımı, alan adı, veri türü, alanın biçim özelliğine ait ayarı ve ayrıca, birlikte alındıklarında, yeni bir alan oluşturulmasının temeli olarak işlev gören bir model oluşturan diğer alan özelliklerinin sayısını da içerir.
1)Tablonuzun Veri Sayfası görünümünde olmasına dikkat edin.
2)Veri Sayfası sekmesinin Alanlar ve Sütunlar grubunda Yeni Alan'ı tıklatın.

Alan Şablonları bölmesi görüntülenir.
3)Alan Şablonları bölmesinde bir veya daha fazla alan seçin ve onları tabloya sürükleyin. Ekleme satırı görüntülendiğinde, alanları konumlarına bırakın.
Alanlar veri sayfasında görüntülenir.
Alan şablonları modellerdir. Kendisinden yeni bir alan oluşturabildiğiniz temeli sağlarlar. Ancak, kendisinden yeni bir alan oluşturabildiğiniz tek temel bu değildir. Alan şablonundan yeni bir alan oluşturmaya ek olarak, başka bir tablodaki varolan bir alandan da yeni bir alan oluşturabilirsiniz.

Varolan bir tablodan alan ekleme
Birden çok tablo içeren bir veritabanı kullanıyorsanız, başka bir tablodan alan ekleyebilirsiniz. Aslında, bu tablolardan bazılarının ilişkili olmaları olasıdır. İlişkisel veritabanında, bilgileri konu temelinde ayrı tablolarda depolarsınız ve ardından veritabanı yönetim sisteminize, bilgileri gereken şekilde bir araya getirmek için gereksinim duyduğu şeyleri sağlamak üzere ilişkileri tanımlarsınız. Office Access 2007, başka bir ilişkili tablodan ekleyerek veya ilişki oluşturmadığınız başka bir tablodan ekleyerek yeni bir alan oluşturmanızı sağlar. Veritabanınızdaki diğer tablolarda kullanılabilen alanları gösteren Alan Listesi'ni kullanarak alanı eklersiniz.

Alan Listesi bölmesini açma
1)Microsoft Office Düğmesi'ni ve sonra da Aç'ı tıklatın.
2)Aç iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.
3)Gezinti Bölmesi'nde, varolan alan eklemek istediğiniz tabloyu çift tıklatın.
Tablo, Veri Sayfası görünümünde açılır.
4)Veri Sayfası sekmesinin Alanlar ve Sütunlar grubunda Varolan Alanları Ekle'yi tıklatın.

Alan Listesi bölmesi görüntülenir.
Alan Listesi bölmesi, veritabanınızdaki tüm diğer tabloları kategoriler şeklinde gruplandırılmış olarak listeler. Veri Sayfası görünümünde bir tabloyla çalışırken, Alan Listesi bölmesinde iki kategori belirir: İlgili tablolardaki kullanılabilir alanlar ve Diğer tablolardaki kullanılabilir alanlar. İlk kategori, açmış olduğunuz tablonun ilişkili olduğu tüm tabloları listeler. İkinci kategori, tablonuzun ilişkili olmadığı tabloların tümünü listeler.

Tablo ilişkileri hakkında daha fazla bilgi için, İlişki oluşturma, düzenleme veya silme başlıklı makaleye bakın.

Tablonun yanındaki artı işaretini (+) tıklattığınızda, o tablodaki tüm kullanılabilir alanların listesini görürsünüz. Tablonuza alan eklemek için, istediğiniz alanı Alan Listesi bölmesinden Veri Sayfası görünümündeki tabloya sürükleyip bırakın.

Alan Listesi bölmesinden alan ekleme
1)Microsoft Office Düğmesi'ni ve sonra da Aç'ı tıklatın.
2)Aç iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.
3)Gezinti Bölmesi'nde, varolan alan eklemek istediğiniz tabloyu çift tıklatın.
-Tablo, Veri Sayfası görünümünde açılır.
4)Veri Sayfası sekmesinin Alanlar ve Sütunlar grubunda Varolan Alanları Ekle'yi tıklatın.
5)Bir tablodaki alanların listesini görüntülemek için o tablonun yanındaki artı işaretini (+) tıklatın.
6)İstediğiniz alanı Alan Listesi bölmesinden Veri Sayfası görünümündeki tabloya sürükleyin.
7)Ekleme satırı görüntülendiğinde, alanı konuma bırakın.

Arama Sihirbazı başlatılır.
8)Sihirbazı tamamlamak için yönergeyi izleyin.
-Alan, sihirbazı tamamlamanızdan sonra Veri Sayfası görünümündeki tabloda belirir.
Not İlişkisiz bir tablodan bir alanı sürükleyip bıraktığınızda ve ardından Arama Sihirbazı'nı tamamladığınızda, Alan Listesi bölmesindeki tablo ile açtığınız tablo arasında yeni bir bir-çok ilişkisi otomatik olarak oluşturulur.
Veri Sayfası görünümünde bir alanın veri türünü ayarlama
Office Access 2007, Veri Sayfası görünümünde oluşturduğunuz alanın veri türünü otomatik olarak algılamakla yararlı bir görev yapar. Ancak bazen, Access'in verdiği kararı geçersiz kılmanız gerekir. Örneğin, sattığınız ürünleri tanımlamaya yarayan, varolan ürün kimlikleriniz olabilir. Veri Sayfası görünümünde bir tabloya 1003 gibi bir sayısal kimlik yazarsanız, otomatik veri türü algılama özelliği alan için sayısal veri türü ayarlar. Ancak, yalnızca aritmetik hesaplamalarda yer alan alanlar için sayısal veri türü kullanmanız gerekir. Genelde ürün kimliği gibi tanımlayıcılar Metin veri türü olarak depolanmalıdır.

Alanın veri türünü ve biçimini kesin şekilde ayarlayarak, Office Access 2007 uygulamasının yaptığı seçimi geçersiz kılmak isterseniz, Veri sekmesinin Veri Türü ve Biçimlendirme grubundaki komutları kullanarak bunu yapabilirsiniz.

Veri türünü kesin şekilde ayarlama
1)Veri Sayfası sekmesinde, Veri Türü ve Biçimlendirme grubunda Veri Türü'nü tıklatın.

2)İstediğiniz veri türünü tıklatın.
Biçimi kesin şekilde ayarlama
1)Veri Sayfası sekmesinde, Veri Türü ve Biçimlendirme grubunda Biçim'i tıklatın.
2)İstediğiniz biçimi tıklatın.

Tablo kaydetme
Bir tabloya alanlar ekledikten sonra, tasarımını kaydetmeniz gerekir. Yeni bir tabloyu ilk kez kaydederken, ona, içerdiği bilgileri açıklayan bir ad verin. Boşluklar dahil en fazla 64 karakter (harfler veya sayılar) kullanabilirsiniz. Örneğin, bir tabloyu Müşteriler, Parça Stoğu veya Ürünler olarak adlandırabilirsiniz.

1)Microsoft Office Düğmesi'ni ve sonra da Kaydet'i tıklatın.
-veya-

Tablonun belge sekmesini sağ tıklatıp, ardından kısayol menüsünde Kaydet öğesini tıklatın.

-veya-

Hızlı Erişim Araç Çubuğu öğesinde Kaydet seçeneğini tıklatın.

2)Tabloyu ilk kez kaydediyorsanız, tablo için bir ad yazıp ardından Tamam öğesini tıklatın.
Birincil anahtarı ayarlama
Bir tablonun birincil anahtarı, tabloda depoladığınız her satırı benzersiz şekilde tanımlayan bir veya daha çok alandan oluşur. Genellikle, birincil anahtar olarak işlev gören bir kimlik numarası, seri numarası veya kod gibi benzersiz bir tanımlayıcı vardır. Örneğin, her müşterinin benzersiz müşteri kimlik numarasına sahip olduğu bir Müşteriler tablonuz olabilir. Müşteri kimlik alanı, tablonun birincil anahtarıdır.

İyi bir birincil anahtar adayının bazı özellikleri vardır. Birincisi, her satırı benzersiz şekilde tanımlar. İkincisi, hiçbir zaman boş veya sıfır olmaz (her zaman bir değer vardır). Üçüncüsü, seyrek olarak değişir (ideal durumda hiç değişmez). Access, birden çok tablonun verilerini hızlı şekilde bir araya getirmek için birincil anahtar alanları kullanır.

Bir tablo için her zaman birincil anahtar belirtmeniz gerekir. Access otomatik olarak, birincil anahtar için, sorguları ve diğer işlemleri hızlandırmaya yardımcı olan bir dizin oluşturur. Access ayrıca her kaydın birincil anahtar alanında bir değeri olmasını ve bunun her zaman benzersiz olmasını da sağlar.

Veri Sayfası görünümünde yeni bir tablo oluşturduğunuzda, Access sizin için otomatik olarak bir birincil anahtar oluşturur ve ona kimliğe ait bir alan adı ve OtomatikSayı veri türünü atar. Alan, Veri Sayfası görünümünde gizlenir, ancak Tasarım görünümüne geçerseniz onu görebilirsiniz.
Tasarım Görünümüne Geçme
Belge sekmesini sağ tıklatıp, ardından Tasarım Görünümü öğesini tıklatın.
-veya-

Gezinti Bölmesi'ndeki tablo adını sağ tıklatın ve ardından Tasarım Görünümü öğesini tıklatın.

-veya-

Access durum çubuğunda Tasarım Görünümü öğesini tıklatın.
Birincil anahtarı değiştirmek veya kaldırmak için veya henüz bir birincil anahtarı olmayan bir tablonun birincil anahtarını ayarlamak için Tasarım görünümünü kullanmanız gerekir.

Birincil anahtar ayarlama veya değiştirme
1)Tabloyu Tasarım görünümünde açın.
2)Birincil anahtar olarak kullanmak istediğiniz alanı veya alanları seçin.
Tek bir alanı seçmek için, istediğiniz alanın satır seçicisini tıklatın.
Birden fazla alanı seçmek için, CTRL tuşunu basılı tutun ve her alanın satır seçicisini tıklatın.
3)Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda, Birincil Anahtar öğesini tıklatın.

Birincil anahtar olarak belirttiğiniz alan veya alanların soluna bir anahtar göstergesi eklenir.

Birincil anahtarı kaldırma
1)Tabloyu Tasarım görünümünde açın.
2)Geçerli birincil anahtarın satır seçicisini tıklatın.
-Birincil anahtar tek bir alandan oluşuyorsa, o alanın satır seçicisini tıklatın.
-Birincil anahtar birden çok alandan oluşuyorsa, birincil anahtardaki herhangi bir alanın satır seçicisini
tıklatın.
3)Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda, Birincil Anahtar öğesini tıklatın.
Not Birincil anahtar ayarlamadan yeni bir tablo kaydedilirken, Access sizden bir tane oluşturmanızı ister. Evet seçeneğini belirlerseniz, Access, her kayıt için benzersiz bir değer sağlamak üzere OtomatikSayı veri türünü kullanan bir kimlik alanı oluşturur. Tablonuzda zaten bir OtomatikSayı alanı varsa, Access birincil anahtar olarak onu kullanır.

Alan özelliklerini ayarlama
Bilgilerin görünümünü denetleyebilir, yanlış girişleri engelleyebilir, varsayılan değerleri belirtebilir, arama ve sıralamayı hızlandırabilir ve alan özelliklerini ayarlayarak diğer görünüm veya davranış özelliklerini denetleyebilirsiniz. Örneğin, okunmalarını kolaylaştıracak şekilde sayıları biçimlendirebilir veya alana girilecek bilgiler için yerine getirilmesi gereken bir geçerlilik kuralı tanımlayabilirsiniz.

Alanın veri türü, ayarlayabileceğiniz özellikleri belirler. Örneğin, YalnızcaEkle özelliği yalnızca Not veri türüne ayarlanmış bir alan için geçerlidir. Başka veri türlerinin olduğu alanlarda bu özelliği ayarlayamazsınız.

Access, veriler görüntülenirken ve düzenlenirken alan özelliği ayarlarını kullanır. Örneğin, Biçim, Giriş Maskesi ve Resim Yazısı özellikleri, bilgilerinizin tablo ve sorgu veri sayfalarında görünme şeklini etkiler. Ek olarak, tablodaki alanları temel alan yeni formlar ve raporlar üzerindeki denetimler, bu özellik ayarlarını varsayılan olarak devralır. Bir alan için varsayılan değer ayarlamak veya kullanıcının değer girmesini istemek için diğer özellikleri kullanırsınız; tabloya her veri ekleyişinizde veya verileri her düzenleyişinizde Access bu işlemi uygular.

Veri Sayfası görünümünde bir tablo için alan özelliği ayarlama
1)Tabloyu Veri Sayfası görünümünde açın.
2)Özelliği ayarlamak istediğiniz alanı tıklatın.
3)Veri Sayfası sekmesinde, Veri Türü ve Biçimlendirme grubunda, aşağıdaki komutlardan birini seçin:

-Benzersiz — Dizin özelliğini ayarlar.
-Gerekli — Gerekli özelliğinin ayarını değiştirir. Evet olarak ayarlanmışsa, Hayır olarak ayarlanır. Hayır olarak ayarlanmışsa, Evet olarak ayarlanır.
Veri Sayfası görünümündeki kullanılabilir alan özelliklerinin yalnızca birkaçını ayarlayabilirsiniz. Ek alan özellikleri ayarlamak için tabloyu Tasarım görünümünde açmanız gerekir.
Alan özelliklerinin tam listesine erişmek ve onları ayarlamak için Tasarım görünümünü kullanmanız gerekir.

Tasarım görünümünde bir tablo için alan özelliği ayarlama
1)Tabloyu Tasarım görünümünde açın.
2)Tablo tasarım kılavuzunun üst bölümünde, özellik ayarlamak istediğiniz alanı tıklatın (veya ok tuşlarını kullanarak alana gidin).
3)Access, bu alanın özelliklerini tablo tasarım kılavuzunun alt bölümünde görüntüler. Alanın veri türü, ayarlayabileceğiniz özellikleri belirler.
4)Pencerenin alt bölümünde, Alan Özellikleri altında, ayarlamak istediğiniz alan özelliğinin kutusunu tıklatın. Ayrıca, F6 tuşuna basıp ardından ok tuşlarını kullanarak özelliğe gidebilirsiniz.
5)Özellik için bir ayar yazın veya özellik kutusunun sağ tarafında bir ok belirirse, özelliğin ayar listesinden seçim yapmak için oku tıklatın.
6)Değişikliklerinizi kaydetmek için, Hızlı Erişim Araç Çubuğu öğesinde Kaydet'i tıklatın.
-veya-
Tablonun belge sekmesini sağ tıklatıp, ardından kısayol menüsünde Kaydet öğesini tıklatın.
-veya-
Microsoft Office Düğmesi'ni ve sonra da Kaydet'i tıklatın.

Tablo özelliklerini ayarlama
Alan özelliklerine ek olarak, tablonun tümü ve kayıtların tümü için geçerli olan özellikler de ayarlayabilirsiniz. Bu özellikleri tablonun özellik sayfasında ayarlarsınız.
Tablo özelliği ayarlama
1)Tabloyu Tasarım görünümünde açın.
2)Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda Özellik Sayfası'nı tıklatın.

Tablonun özellik sayfası görüntülenir.
3)Ayarlamak istediğiniz özelliğin kutusunu tıklatın.
4)Özellik için bir ayar yazın.
5)Değişikliklerinizi kaydetmek için, Hızlı Erişim Araç Çubuğu öğesinde Kaydet'i tıklatın.
-veya-
Tablonun belge sekmesini sağ tıklatıp, ardından kısayol menüsünde Kaydet komutunu tıklatın.
-veya-
Microsoft Office Düğmesi'ni ve sonra da Kaydet'i tıklatın.
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 17
Kayıt tarihi : 07/01/10

Kullanıcı profilini gör http://bilgisitesi.hareketforum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz